Lezingen boek   Van Wonden naar Wonderen

Annelies Spaargaren schreef als paragnostisch- en regressietherapeut, het boek “Van Wonden naar Wonderen” over onder meer 26 grondtrauma’s en 30 oerwonden die ten grondslag kunnen liggen aan zowel psychische als lichamelijke klachten.

In haar lezingen laat Annelies Spaargaren zien hoe een probleem waar je worstelt, het begin kan zijn van een veranderingsproces.
De bedoeling hiervan is je in contact te brengen met de wijsheid van je ziel, je innerlijk weten:
dat wat aan je deur klopt heeft je iets te vertellen en nodigt je uit met andere ogen tegen dat waar je mee worstelt in je leven aan te kijken.

Bij deze lezingen deelt zij graag de positieve bevindingen en diepgaande inzichten die in haar boek ‘Van Wonden naar Wonderen’ beschreven zijn.

Wil je weten wat de dieperliggende oorzaak is van iets waar je mee worstelt?
Verlang je naar bevrijding en meer vervulling in je leven?

Ben je benieuwd welk trauma van jou zou kunnen zijn en wat Annelies je kan leren wat de kracht hiervan is?
Wil je weten hoe je deze inzichten in je leven kan gebruiken?

Kom dan naar één van deze bijzonder boeiende lezingen en maak tevens kennis met haar boek
“Van Wonden naar WONDEREN”.

 vi

Data en informatie kun je vinden op : https://eye-openers-therapy.com/lezingen/