Cliënten gevraagd

 

Inleiding

Vorig jaar ontmoette ik Annelies Spaargaren op een beurs. Zij merkte op dat er raakvlakken zijn in ons therapie- aanbod om mensen weer dichterbij zichzelf te laten komen, te ontdekken wie zij werkelijk zijn.                                    We maakten enkele afspraken in elkaars praktijk en vertelden over elkaars therapievormen.                     Inspirerende en inzichtgevende gesprekken met vele raakvlakken.

Haar zelfgeschreven boek en daarbij behorende methoden spraken en spreken mij aan en graag wil ik je hier meer over vertellen.

 

Als paragnostisch- en regressietherapeut, schreef Annelies het boek “Van Wonden naar Wonderen” over onder meer 26 grondtrauma’s en 30 oerwonden die ten grondslag kunnen liggen aan zowel psychische als lichamelijke klachten.
Het boek is een weerslag van de ontdekkingen die zij opdeed in haar praktijk.

Annelies laat zien hoe een probleem waarmee je worstelt, het begin kan zijn van een veranderingsproces.
De bedoeling hiervan is je in contact te brengen met de wijsheid van je ziel, je innerlijk weten:
dat wat aan je deur klopt heeft je iets te vertellen en nodigt je uit met andere ogen tegen dat waar je mee worstelt in je leven aan te kijken.
Wil je weten wat de dieperliggende oorzaak is van iets waar je mee worstelt?
Verlang je naar bevrijding en meer vervulling in je leven?
Ben je benieuwd welk trauma van jou zou kunnen zijn en wat de kracht hiervan is?
Wil je weten hoe je deze inzichten in je leven kan gebruiken?

 

Gevraagd

Op dit moment volg ik de opleiding bij Annelies om te kunnen werken met de grondtrauma’s en oerwonden. Daarbij komen ook verschillende  behandelmethoden aan bod, die ik ook zelf ervaar en leer toe te passen bij cliënten in mijn praktijk.

Ik ben op zoek naar cliënten die 1 of meerdere technieken bij mij willen ervaren.

 

In een eerste consult krijg je naar aanleiding van jouw verhaal, jouw trauma en oerwonden aangereikt. Wanneer je besluit verder te gaan, zullen in vervolgconsulten verschillende methoden worden aangeboden om je verder te helpen oude pijn, bevroren emoties, te helpen verzachten of op te lossen en je inzichten te geven.                               Deze methoden pas ik al langere tijd toe en ook kunnen nieuwe methoden worden ingezet         

Er is hierbij nauwe samenwerking en overleg met Annelies, om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

 

Bijdrage: € 75 voor een eerste consult van 90 minuten. 

Bij een vervolgconsult is er de mogelijkheid te kiezen voor:

Consult 60 - 90 minuten: € 65

Consult 120 minuten: € 90

 

Wil je meer weten en/of een afspraak maken?

Bel mij op 06-47122191 of stuur een mail.