Voice dialogue

Wanneer je in gesprek bent met jezelf zijn er verschillende gesprekken gaande, allemaal vanuit een andere deel van je persoonlijkheid. Het ene deel zegt bijvoorbeeld  ‘ga dat doen, dat is leuk”, terwijl een ander deel zegt ‘niet doen, want het kost je teveel energie’.

 

Voice Dialogue is een methode, ontwikkeld door Hal en Sidra, om in dialoog te komen met deze innerlijke stemmen, die behoren bij de verschillende delen van onze persoonlijkheid: je ‘ikken’. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming.

 

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om te spreken. Sommige van die subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Het kan dan gaan om een perfectionist, een pleaser, een criticus  of een drammer. Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt. Door deze delen te laten spreken blijken ze heel wat te vertellen te hebben.
Daarbij wordt niet op zoek gegaan naar wat er ‘fout’ is en verbeterd moet worden, maar naar wat en hoe het ís.

 

Voice Dialogue:

Is een verrassende, avontuurlijke en niet oordelende methode.

Geeft vaak diepgaande inzichten en blijvende resultaten.

Leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten.