NLP

 

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een krachtige methode om inzicht te krijgen in het waarom van ons handelen.

Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen en beter te leren communiceren.

 

NLP richt zich vooral op de wijze waarop iemand de wereld om zich heen innerlijk beleeft. Met de kennis die je opdoet over hoe je eigen interne ervaringssysteem werk, leer je beter met jezelf communiceren en daardoor ook met een ander.                                        Je leert communiceren door op een andere manier te luisteren naar wat een ander te vertellen heeft en de feedback die je ontvangt in die communicatie weer te verwerken in je eigen communicatie.                                                                                                             Deze beleving is bepalend voor de manier waarop mensen met elkaar en de wereld omgaan.                                                               Hoe beter we kunnen herkennen hoe het wereldbeeld van jezelf en van een ander is, hoe beter je met elkaar in contact kunt komen.                                                                                                                   

NLP is in de jaren 70 ontwikkeld  door Richard Bandler en John Grinder en is samengesteld uit diverse wetenschappen zoals, taal, hypnotherapie en gedragstherapie. NLP wordt steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.

 

NLP:

Leert je ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken.

Geeft je inzicht in je denkpatronen en handelstrategieën (en ook in die van anderen).

Waardoor je anders gaat luisteren en communiceren.

Waardoor er meer respect, openheid en begrip ontstaat.