Energetische integrale therapie

 

Deze therapievorm helpt bij het leren omgaan met en het inzicht krijgen in jouw psychische en/of fysieke klachten en helpt wanneer je op zoek bent naar wie ten diepste bent, je ziel, je zelf.

 

Je wordt begeleid om weer dichter bij jezelf te komen om zo je kwaliteit van leven te verbeteren.                                Je wordt begeleid bij het bewust worden en verwerken van emoties en andere zaken en overtuigingen waar je last van hebt.                                                                                                                                                                                 Je zult inzichten krijgen en ontdekken wat jij ten diepste voelt, wenst en wilt.

 

Hiervoor zijn verschillende behandelmethoden.
Deze methodes hebben tot doel het welzijn van jou in de breedste zin van het woord in positieve zin te beïnvloeden. Het gaat daarbij naast het analyseren van gedachten en gevoelens op bewust niveau, en ook om wat er op onbewust niveau speelt. Om op dit onbewuste niveau te komen wordt gebruik gemaakt van trance.

 

Energetische integrale therapie valt onder de natuurgerichte hulpverlening. Het bezoeken van huisarts/specialist blijft noodzakelijk bij blijvende klachten. Ook kan deze therapie een aanvulling zijn bij de reguliere medische behandeling. 

Een behandelwijze gericht op het innerlijke van de mens.
Een holistische benadering op alle niveaus:  fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.  

 

Bij het eerste bezoek wordt bij  kennismaking en intakegesprek je hulpvraag besproken.